Звітність бюджетних установ (2005)

РОЗДІЛ VIII. УЗГОДЖЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Показники, які знаходяться в різних формах звітності, повинні бути певним чином узгоджені між собою. Взаємоузгодженість показників форм річного звіту про виконання кошторису бюджетної установи проводиться за такою схемою: