Управління розвитком персоналу (2002)

РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ