Управління розвитком персоналу (2002)

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ