Економіка зарубіжних країн (2005)

3.1. Місце США у світовій економіці. Економічний і науково-технічний потенціал

США посідають особливе місце у сучасній світовій економіці перш за все тому, що мають не тільки регіональне панамериканське лідерство, а й глобальне, яке випливає з їх високого технологічного рівня розвитку практично усіх галузей виробництва та сфери послуг. США є провідною державою світу за переважною більшістю економічних показників. У 1998 році сукупний ВВП країни складав 7,7 трлн. дол., а вже у 2002 році він перевищив 8,3 млрд. дол., що становить за даними проф. А.С.Білорусова 21% світового ВВП чи понад 25% за даними В.П.Колєсова та М.Н.Осьомової (Росія). В структурі виробництва цієї держави понад 45% випуску припадає на продукцію найновітніших технологій.

Країна має домінуючі позиції у зовнішній торгівлі. Її зовнішньоторговельний оборот вже зараз перевищує 1,5 трил. дол., тобто питома вага експорту США дорівнює 12,6% світового експорту. На відміну від інших постіндустріальних держав ця країна виступає потужним експортером сільськогосподарської продукції. Щорічно в США виробляється понад 400 млн. т. зерна, з яких майже половина експортується.

США виділяється також значними показниками геополітичного та природно-ресурсного потенціалів. Країна посідає четверте місце у світі за величиною території (9,4 млн. км2) та третє місце за чисельністю населення (270 млн.). З природних ресурсів найбільша питома вага (у вартісному відношенні) припадає на енергоресурси: нафту, вугілля, природний газ, уран. Близько 75% видобутку руд металів припадає на залізо та мідь. Проте до 50% потреб національної економіки у мінеральній сировині задовольняється за рахунок імпорту, це у першу чергу стосується виробництва хрому, марганцю, вольфраму, кобальту, рідкоземельних елементів.

Разом з тим, країна має досить великий державний борг, який на початку 90-х років ХХ ст. складав близько 4 трлн. дол., тобто перевищував 50% щорічного виробництва ВВП США.

В економічній літературі нерідко відмічаються досить сильні позиції США щодо розвитку науково-технічного потенціалу. Щорічні витрати на наукоємні технології становлять у цій країні понад 160 млрд. дол., що перевищує аналогічні витрати Великобританії, Німеччини, Франції та Японії разом узятих. У цій країні здійснюється пріоритет наукового фінансування на відповідні дослідно-конструкторські та прикладні розробки. Достатньо сказати, що понад 75% світового фінансування досліджень в галузі аерокосмічної техніки, понад 60% у загальному машинобудуванні та близько 50% в електротехнічній галузі припадало наприкінці ХХ ст. на США. Понад ⅔ наукових та технічних статей у найбільших наукових журналах світу написані американськими вченими. Країна є абсолютним лідером щодо чисельності лауреатів Нобелівської премії в різних галузях знань у т.ч. економічних. Загальна чисельність науковців у середині 90-х років перевищила 7 млн. осіб. На США припадає 66,2% (1999) експорту високих та середніх технологій.

Країна виступає лідером щодо надання інформаційних послуг у світі, а американські компанії, за свідченням світових експертів, є найбільш конкурентоспроможними. Серед 100 провідних компаній у світі 43 є американськими. Вони ж впевнено посідають лідерство серед п’яти найбільших. Так, торговий магнат “Вол-Март Сторіс” має торговельний оборот 245 млрд. дол., в ньому працюють майже 1,4 млн. працівників (Див. табл. 3.1). Авангардні позиції у світовій економіці мають також Ексон Мобіл, Дженерал Моторс, Форд Моторс та інші.Системне лідерство притаманне американським фірмам в галузі інформаційних технологій. Так, за даними журналу “Business Week”, у рейтингу 100 компаній цієї сфери 75 припадають на США, а три з них “America Online” (інтернеттехнології), «Dell Computer» (комп’ютери та периферія), «Solectron» (послуги щодо продажу програм та обладнання) є світовими лідерами. На США припадає 35% (1998) власників персональних домашніх комп’ютерів, а кількість користувачів Інтернету щодо загальної чисельності населення складає 38,4% (найвищі показники у світі). Щотижня тільки в одній Силіконовій долині (штат Каліфорнія) виникає більше десятка нових компаній, які й утворюють так звану “нову економіку” (інформатика, телекомунікації тощо). Саме ця галузь у 90-ті роки створила понад 2 млн. нових робочих місць. За індексом технологічних досягнень США поступаються тільки Фінляндії.

Природно, що такий напрямок розвитку економіки країни потребує притоку нової робочої сили. США має позитивне сальдо міграції, активно розвивається процес “відпливу розуму” з інших країн світу, який суттєво посилився у 90-ті роки за часів президентства Біла Клінтона (узяти хоча б напрямок стимулювання міграції програмістів).