Економіка зарубіжних країн (2005)

9.3.3. Галузева структура економіки та зовнішньоекономічні зв’язки

В структурі ВВП країни на промисловість припадає 41,4%; сільське, лісове та рибне господарство 4,4%, решта створюється в сервісних галузях (2000). Аналізуючи його динаміку, можна сказати, що кризовим був 1998 рік, коли ВВП країни вперше з 60-х рр. зменшився на 6,7%, проте вже в 1999 році він зріс на 10,9%, та на 9,3% у 2000-му і лише на 3% у 2001 р. Далі ситуація стабілізувалася на щорічному показнику позитивних темпів у 4-5%%, проте про випереджаючий феномен 70-х років годі було й думати.

Сучасними лідерами корейської економіки за рівнями капіталізації станом на січень 2002 р. були «Samsung Electronic Company Ltd» (53 трл. вонів), «SK Telecom Company Ltd» (24 трл. вонів), «Korea Telecom Corporation» (18 трл.). Провідні позиції серед чеболей як і раніше посідають «Samsung», «Hyundai», «LG», активи яких складають відповідно 70 трл.; 54 трл. та 52 трл. вонів.

Структура зайнятості РК є дещо відмінною від більшості постіндустріальних країн. Так, питома вага аграрного сектору становить близько 12%, але навіть і за цих умов він повністю не забезпечує населення Південної Кореї продовольством. Питома вага зайнятих у промисловості становить 20% і 68% – складає робоча сила, що задіяна у сфері послуг.

Основними сферами сучасного господарства Кореї виступають: випуск сталі, автомобілів, електроніки, суднобудування, виробництво тканин, одягу, взуття, харчова промисловість (передусім рибна). Враховуючи експортноорієнтовану модель країни саме перелічені вище галузі виробництва утворюють основу зовнішньої торгівлі РК. Головними статтями імпорту є високотехнологічне обладнання – переважно те, яке в силу різних причин не може випускатися в країні, а також нафта, транспортне обладнання, окремі тканини, органічні хімічні сполуки і зерно (переважно рис та кукурудза). Країна має позитивний торговий баланс, її експорт у 2002 році дорівнював 162,8 млрд. дол., а імпорт при цьому становив лише 152 млрд. дол. В географічній структурі імпорту на перше місце у 2002 році вийшла Японія (раніше це були США) – 28,8%, далі йдуть США – 22,3% та Китай – 16,9%. Подібним до цього є експорт: США – 31,4%, Китай – 22,8%, ЄС – 20,7%, Японія – 16,5%.

Упродовж останніх п’яти років відбулися значні зміни у банківському секторі країни, які були обумовлені світовими процесами централізації та концентрації банківського капіталу, а також спричиненого цим процесам злиття та поглинання. Внаслідок чого виник найпотужніший в країні «Kookmin Bank», активи якого складають 17,5 млрд. дол. (станом на вересень 2002 р.), далі йдуть такі банки як «National Agricultural Cooperative Federation», «Woori Bank» та ін.

Розповсюдженою формою зовнішньої торгівлі є численні ярмарки, які організовують дві компанії СОЕХ (проведено близько 100 ярмарок у 2001-му році) та ВЕХСО (30). Понад 3 тис. корейських компаній брали участь у 2001 році у 145 міжнародних торгових ярмарках в інших країнах за допомогою спеціально створеної агенції KOТRA (Korea Trade-Investment Agency).