Система макроекономічного рахівництва (1999)

ТЕМА 6. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ В СНР

ТЕМА 6. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ В СНР