Система макроекономічного рахівництва (1999)

ТЕМА 7. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС — ВАЖЛИВИЙ РОЗДІЛ СНР

ТЕМА 7. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС — ВАЖЛИВИЙ РОЗДІЛ СНР