Валютні операції (2001)

Вступ

Мета дисципліни «Валютні операції» — набуття студентами необхідних знань і практичних навичок з проведення валютних операцій.

Основні завдання дисципліни спрямовані на:

розуміння цілей, функцій, норм, форм і правил валютних операцій;

вивчення сутності валютних операцій, їх класифікації, механізмів проведення;

отримання практичних навичок з відкриття та ведення валютних рахунків, валютних операцій на практиці.

У темі 1 «Сутність валютних операцій та їх класифікація» розкривається поняття валютних операцій та визначаються їх види. У темах 2—4 згідно з поданою автором класифікацією наводиться характеристика механізмів здійснення конверсійних операцій, операцій із залучення та розміщення валютних ресурсів, неторгових операцій. Розкриття понятійного апарату операцій з відкриття та ведення валютних рахунків і кореспондентських відносин з іноземними банками подається в темах 5 і 6. У додатку студентам пропонується 150 тестів для здійснення самостійного контролю вивченого матеріалу.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням знання студентами базових понять та основних концепцій політичної економії, міжнародної економіки, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічної діяльності, обліку в зарубіжних країнах, міжнародних комерційних контрактів.

Автор висловлює сердечну подяку колегам — викладачам кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету за зауваження і пропозиції, що суттєво поліпшили зміст навчального посібника.

Програма курсу «Валютні операції»

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Визначення валютних операцій. Класифікація валютних операцій. Конверсійні операції. Відкриття та ведення валютних рахунків. Кореспондентські відносини з іноземними банками. Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів. Міжнародні розрахунки. Неторгові операції. Інші операції.

ТЕМА 2. КОНВЕРСІЙНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

2.1. Угоди з негайною поставкою.

Угоди типу «today». Угоди типу «tomorrow». Угоди типу «spot». Валютне котирування та його види. Курс покупця. Курс продавця. Валютні позиції: закрита та відкрита (довга та коротка). Крос-курс.

2.2. Термінові угоди.

Сутність, особливості, застосування.

Форвардні угоди.

Сутність та особливості. Види форвардних операцій. Угоди типу «аутрайт». Угоди типу «опціон». Форвардний курс. Курс аутрайт. Методика розрахунку курсу форвард. Терміни укладання.

Ф’ючерсні угоди.

Сутність, особливості та користувачі. Види ф’ючерсних операцій. Операції хеджування. Спекулятивні операції. Типи спекулятивних операцій. Арбітраж. Торгівля спредами. Відкриття позицій. Котирування цін та розрахунки по ф’ючерсних контрактах. Функції розрахункової палати. Організаційна структура розрахункової палати. Маржа: сутність, види та розрахунок. Ордер: сутність і види. Стандартність умов. Організація ф’ючерсних торгів. Відмінності ф’ючерсів від опціонів. Переваги ринку ф’ючерсних контрактів.

Опціонні угоди.

Сутність, особливості. Валютний опціон. Типи опціонів. Опціон колл. Опціон пут. Подвійний опціон. Ціна опціонного контракту. Стилі опціона: європейський та американський. Опціонний курс. Ціна опціона. Організація опціонної торгівлі. Функції клірингової палати. Брокерські контори. Стратегії здійснення опціонних операцій.

2.3. Угоди своп.

Сутність та особливості. Види свопів. Валютні та процентні свопи. Ванільний своп. Амортизуючий своп. Зростаючий своп. Структурований своп. Активний та пасивний свопи. Форвардний своп. Свопціон. Організація операцій своп.

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ВАЛЮТНИХ РЕСУРСІВ

Сутність. Класифікація. Кредитні операції. Депозитні операції. Форфейтингові операції. Лізингові операції. Факторингові операції.

3.1. Кредитні операції.

Базові елементи системи кредитування. Суб’єкти кредитування. Об’єкти кредитування.

Основні форми кредитів та їх класифікація.

Поняття. Самостійні форми кредиту. Банківський кредит. Комерційний кредит. Споживчий кредит. Державний кредит. Лихварський кредит.

Класифікація за базовими ознаками.

Особливості сучасної системи кредитування.

Умови кредитування. Етапи кредитування. Система оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. Поняття та критерії. Кредитоспроможність великих і середніх підприємств. Фінансові коефіцієнти оцінки кредитоспроможності. Способи оцінки кредитоспроможності: аналіз грошового потоку, аналіз ділового ризику. Визначення класу кредитоспроможності клієнта. Оцінка кредитоспроможності малих підприємств. Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб.

Загальні організаційно-економічні основи кредитування.

Методи кредитування. Форми кредитних рахунків. Кредитна документація. Зміст кредитного договору банку з клієнтом, його правові та економічні аспекти; основні вимоги до змісту та форми. Міжнародний досвід використання кредитних договорів у банківській сфері. Аналіз та оцінка вітчизняної практики складання кредитних договорів банку з клієнтом. Процедура надання кредиту. Порядок погашення позички. Організація окремих видів кредиту.

Форми забезпечення повернення кредиту.

Поняття кредиту. Застава та її механізм. Уступка вимог і передача прав власності. Гарантії та поручительство. Класифікація підприємств за ступенем кредитного ризику залежно від фінансового стану та якості забезпечення кредиту.

3.2. Депозитні операції.

Сутність та основні функції. Суб’єкти та об’єкти депозитних операцій. Дата валютування. Процентна ставка. Банківська маржа. Класифікація депозитів по строках. Онкольні операції. Одноденні депозити: «овернайт», «том-некст», «спот-некст». Депозити фіксованої терміновості. Депозити до запитання. Ощадні вклади: термінові, термінові з додатковими вкладами, умовні, молодіжно-преміальні, на пред’явника, поточні рахунки, до запитання, ощадні сертифікати, виграшні, грошово-майнові виграшні, пластикові картки.

Основні переваги та недоліки депозитних операцій, принципи організації.

3.3. Форфейтингові операції.

Поняття. Механізм. Форфейтингові інструменти. Організація і техніка форфейтингової операції. Переваги.

3.4. Лізингові операції.

Класифікація лізингових операцій. Два основні види лізингу та їх ознаки.

Основні категорії лізингової операції. Об’єкти лізингу. Суб’єкти лізингу: прямі та побічні. Класифікація суб’єктів за характером діяльності. Строк лізингу. Вартість лізингу. Основні елементи лізингової оплати: амортизація, плата за ресурси, лізингова маржа, ризикова премія. Розрахунок суми лізингових платежів. Методи нарахування амортизації. Послуги, що надаються за лізингом.

Форми лізингових операцій. Лізинг «стандарт». Зворотний лізинг. Лізинг постачальнику. Компенсаційний лізинг. Поновлюваний лізинг. Лізинг із залученням засобів. Генеральний лізинг. Контрактний лізинг. Акціонерний лізинг. Фінансування лізингових операцій. Переваги лізингових операцій.

Організація та техніка лізингових операцій.

Ризики лізингових операцій. Маркетингові ризики. Ціновий ризик. Фінансові ризики: ризик незбалансованої ліквідності, ризик неплатежу, процентний ризик, валютний ризик, політичний та юридичний ризики. Способи управління ризиками.

3.5. Факторингові операції.

Суб’єкти та об’єкти. Види факторингу. Механізм проведення.

ТЕМА 4. НЕТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ

Класифікація неторгових операцій.

4.1. Операції з обміну готівкової іноземної валюти через мережу обмінних пунктів.

Поняття операцій, технологія їх проведення через мережу обмінних валютних пунктів.

4.2. Операції з дорожніми чеками.

Класифікаційні ознаки та реквізити дорожніх чеків. Механізм проведення операцій з дорожніми чеками.

4.3. Операції з пластиковими картками.

Безготівкові розрахунки. Кредитні та дебетові картки. Учасники операцій з банківськими кредитними картками, їх права та обов’язки. Основні правила роботи з картками.

4.4. Послуги з переказу коштів фізичних осіб за кордон.

Схема переказів у системі Money Gram. Схема переказів у системі Western Union.

ТЕМА 5. ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Відкриття валютних рахунків юридичним особам (резидентам і нерезидентам). Відкриття валютних рахунків фізичним особам. Нарахування процентів по залишках на рахунках. Надання овердрафтів (особливим клієнтам). Надання виписок у міру здійснення операцій. Оформлення архівів рахунків за будь-який проміжок часу. Виконання операцій за розпорядженням клієнтів.

ТЕМА 6. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ З ІНОЗЕМНИМИ БАНКАМИ

Сутність поняття. Процес створення корвідносин. Основний зміст і мета корвідносин. Кореспондентський рахунок ностро. Кореспондентський рахунок лоро. Комплект документів, необхідних для відкриття коррахунку. Комерційні, транспортні та страхові документи.← prev content next →