Валютні операції (2001)

3.2. Депозитні операції

Суб’єкти та об’єкти операцій. Види депозитів. Терміновість та приклади розміщення.

Депозитні операції — це операції банків із залучення грошових коштів юридичних та фізичних осіб на вклади, на визначені строки або до запитання.

Суб’єкти депозитних операцій

Державні підприємства та організації

Державні установи

Кооперативи

Акціонерні товариства

Змішані підприємства за участю іноземного капіталу

Партійні та громадські організації і фонди

Фінансові та страхові компанії

Інвестиційні та трастові компанії і фонди

Окремі фізичні особи та їх об’єднання

Банки та інші кредитні установи

Об’єкти депозитних операцій

Це — депозити, тобто суми грошових коштів, які суб’єкти депозитних операцій вносять у банк на визначений час та які залишаються на рахунках у банках через діючий порядок здійснення банківських операцій.

Особливості депозитних операцій

Функція депозитних операцій — залучення та розміщення вільних залишків в іноземній валюті.

Операції мають короткостроковий характер (від 1 дня до року).

Проводяться з метою отримання прибутку від різниці у процентах.

Види депозитів

Строкові депозити:

до 3-х місяців;

від 3 до 6 місяців;

від 6 до 9 місяців;

від 9 до 12 місяців;

понад 12 місяців.

Депозити до запитання:

кошти на розрахункових, поточних, бюджетних рахунках підприємств та організацій різних форм власності;

кошти на спеціальних рахунках по зберіганню різних (за цільовим економічним призначенням) фондів;

власні кошти підприємств, призначені для капітальних вкладень;

кошти підприємств та організацій у рахунках;

кошти на кореспондентських рахунках по розрахунках з іншими банками;

кошти місцевих бюджетів.

Ощадні вклади:

строкові;

строкові з додатковими вкладами;

виграшні;

виграшні грошово-речові;

молодіжно-преміальні;

умовні;

на пред’явника;

поточні рахунки;

до запитання;

ощадні сертифікати;

пластикові картки.

Терміновість депозитів

Кожен депозит має визначену тривалість у часі або, інакше кажучи, терміновість. Дата розміщення (або залучення) депозиту називається датою валютування (value date), а дата повернення — закінченням депозиту (maturity date).

Для місячних термінів діє правило «кінця місяця» (end of month rule), яке означає, що якщо дата розміщення депозиту припадає на останній день місяця, то й дата закінчення депозиту також припадатиме на останній робочий день другого місяця.

Приклад. Місячний депозит, розміщений з датою валютування 31 серпня, повернеться назад 30 вересня.

За термінами розрізняють депозити трьох видів.

Депозити до запитання, або онкольні депозити (call deposits), — кошти розміщуються в банку на невизначений термін. Однак повернення (або зменшення суми) депозиту можливе лише за умови попереднього повідомлення (за 24 години, 2 дні і т. д.). Для онкольних депозитів властива плаваюча процентна ставка, котра встановлюється за домовленістю сторін на основі визначеного періоду (наприклад, щотижня).

Короткострокові одноденні депозити (one day deposits). До цього типу депозитів належать одноденні депозити типу «овернайт» (o/n), «том-некст» (t/n), «спот-некст» (s/n). Вони використовуються для регулювання короткотермінової ліквідності банку по рахунках ностро.

Депозити на фіксовані терміни. Як правило, депозити розміщуються на стандартні терміни: 7 днів (1 тиждень), 1, 2, 3, 6 місяців і рік. Ці терміни мають назву «прямих дат» (straight dates). У міжнародній практиці прийнято проводити відлік депозитного періоду від дати спот, хоча можливі також депозити, що розміщуються на умовах дати валютування «завтра» (from tomorrow) або навіть «сьогодні» (from today), наприклад: тижневий депозит із завтрашнього дня «том-уїк» (t/w).

Вибір дати валютування залежить від:

валюти депозиту;

часу розміщення;

кількості часових поясів між банком та країною валюти депозиту.

Розглянемо умови розміщення депозитів на українському міжбанківському ринку для основних валют — долара США і німецької марки.

Долар США

При розміщенні доларових депозитів на стандартні терміни характерні дати валютування «сьогодні» та «завтра».

Розміщувати депозити з датою валютування «сьогодні» (o/n, а також today/1 week, today/1 mth) можливо завдяки тому, що США «відстає» від України на 7 часових поясів. При укладанні такого депозиту є можливість організувати перерахування коштів на рахунок позичальника — іншого банку — практично протягом усього робочого дня: до 18-00 за київським часом. Платіжний телекс (чи S.W.I.F.T.) з наказом про перерахування коштів буде отриманий американським банком, в якому український банк тримає свій кореспондентський рахунок, вранці за нью-йоркським часом, і платіж буде негайно виконано. Для депозитів, що розміщуються на умовах дати валютування «завтра» (t/n, t/w, t/1 mth і т. д.), такий порядок тим паче прийнятніший.

Німецька марка

Для німецьких марок діє дещо інший порядок розміщення. Для розрахунків з датою валютування «сьогодні» існують часові межі: вони можуть виконуватись до 10-00 за франкфуртським часом, що пов’язано з системою функціонування національної клірингової системи платежів Німеччини через земельні банки. Цей час називається «часом відсікання» (cut-off time).

Процентна ставка=сума нарахованого процента/початкова сума (18)

Наприклад, якщо за тиждень на вкладений депозит у 1 млн дол. США було нараховано 20’000 доларів, то це значить, що тижнева процентна ставка дорівнює 2 %:

20000USD/1000000USD=0.02

Проте, як правило, процентну ставку подають у вигляді річної процентної ставки (per annum — p.a.), тобто відношення процента, що нараховується один раз на рік, до початкової суми.

Формула простого процента дозволяє розрахувати суму процентів, нарахованих по депозиту, що розміщений на конкретний період під певну процентну ставку:Якщо депозит розміщено з 9 по 30 травня, то кількість днів буде рівною 21 (30 – 9).

Наприклад, тривалість місячного депозиту, який розміщено з 16 лютого по 16 березня, буде рівною 28 дням, а місячного депозиту з 20 липня по 21 серпня (формальна дата закінчення 20 серпня припадає на неділю) становить 31 день.

Сторони bid та offer і розмір маржі в котируванні процентних ставок

Припустимо:

USD 1 week = bid - 5.75; offer 5.93

Тут bid — ліва сторона котирування, або ставка залучення. За цією ставкою банк залучає кошти в депозит на даний період. Оffer (або ask) — права сторона котирування, або ставка розміщення. За ставкою offer банк пропонує до розміщення грошові кошти на даний період.

Іноді банки можуть котирувати лише одну сторону: bid — у разі різкої потреби коштів у даній валюті на даний термін, і, як правило, це котирування вище за середньоринкове; offer — у разі наявності надлишкових коштів у даній валюті.

Якщо котирування запитує невеликий чи маловідомий банк, то розмір маржі буде ширшим. На статус контрагента також впливає ступінь ризику по операціях з ним. Так, західні банки котирують українським та російським банкам тільки сторону bid по міжбанківських депозитах, а це означає, що вони тільки залучають валютні кошти, але відмовляються їх розміщувати у зв’язку з високим «ризиком країни» українських і російських комерційних банків.

Середньоринковою сумою розміщуваних та залучених міжбанківських депозитів є сума в 10 млн дол. США (або еквівалент). Для сум, менших за 1 млн дол. та більших за 100 млн дол., банки котируватимуть відповідно більш широку та менш широку маржу процентних ставок.