Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах (2003)

9.1. Основи організації обліку грошових коштів і розрахунків

Бюджетні установи у процесі здійснення господарської діяльності залучаються в загальну систему дебіторсько-кредиторських розрахунків, яка склалася нині у вітчизняній економіці зокрема та у світовій економічній моделі в цілому. Зазначені розрахунки здійснюються двома методами: безготівковим і готівковим. У процесі проведення готівкових розрахунків відбувається зміна активів, зокрема у частині грошових коштів установи — тих, що перебувають на її особових, реєстраційних та поточних рахунках та тих, що зберігаються в касі установи. Отже, об’єктами організації обліку грошових коштів і розрахунків виступають:

облік грошових коштів у касі установи;

облік грошових коштів установи, що перебувають на рахунках в органах казначейства чи установах банків;

облік розрахунків з дебіторами;

облік розрахунків з кредиторами.

Загальні основні завдання організації обліку грошових коштів і розрахунків такі:

формування оптимального механізму реалізації порядку збереження грошових коштів установи;

створення раціонального режиму дебіторсько-кредиторських відносин з юридичними і фізичними особами;

розробка і впровадження моделі руху інформаційних потоків за зазначеними напрямами потреб (зовнішніх і внутрішніх) з метою прийняття управлінських рішень.

До поля нормативної бази, що регулює розглядувані напрями обліку, належать:

Закон України від 5.04.01 № 2346 «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»;

Постанова Національного банку України від 19.02.01 № 72 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»;

Постанова Правління Національного банку України від 26.03.98 № 119 «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України»;

Постанова Національного банку України від 18.12.98 № 527 «Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземних валютах»;

Постанова НБУ від 19.02.01 № 69 «Про затвердження Інструкції про організацію роботи готівкового обігу установами банків України»;

Указ Президента України від 12.06.95 № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»;

Наказ Державного казначейства України від 09.04.97 № 32 «Про затвердження Інструкції про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України»;

Постанова Правління Національного банку України від 29.03.01 № 135 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті»;

Наказ Державного казначейства України від 22.01.01 № 3 «Про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками»;

Наказ Державного казначейства України від 10.08.01 № 140 «Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умов функціонування внутрішньої платіжної системи»;

Наказ Державного казначейства України від 30.06.01 № 134 «Про готівкове обслуговування комерційними банками бюджетних коштів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 13.09.98 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»;

Наказ Міністерства фінансів України, Головного Управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»;

Наказ Державного казначейства України від 10.04.2000 № 61 «Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ»;

Наказ Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій»;

Лист Державного казначейства України від 12.08.02 № 07-06/1401/-7171 «Про порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності бюджетних установ розрахунків, проведених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.02 № 961»;

Наказ Міністерства фінансів України від 15.05.012 № 319 «Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань»;

Наказ Державного казначейства України від 19.10.2000 № 103 «Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства».