Кількісні методи в управлінні інвестиціями (2000)

2.1. Вартість активів. Метод капіталізації прибутку і його використання для оцінки вартості активів

Вартість активу — це очікувані майбутні прибутки його власника, що він зможе отримати впродовж періоду існування активу.

Метод капіталізації прибутків (МКП) визначає вартість активу як теперішню вартість потоку майбутніх прибутків, що дисконтувалися за відповідною необхідною ставкою прибутковості.

Алгебраїчно цей підхід полягає ось у чому.

Нехай V0 – теперішня вартість активу. Тоді:Необхідна ставка прибутковості активу k є функцією його ризикованості. Якщо прибутковість активу відома точно, тобто немає ризику, то необхідна ставка прибутковості інвестора дорівнює безризиковій процентній ставці, наприклад, прибутковості державних облігацій.

Ринкова ціна активу визначається попитом і пропозицією на даний і аналогічні активи. Якщо на даний актив встановлюється ціна рівноваги, то ринкова ціна активу не матиме тенденції до зміни. Однак при зміні необхідної ставки прибутковості інвестора з даного активу ринкова ціна активу також змінюється.

Якщо актив продається на ринку, то його ринкова ціна є ціною рівноваги на даний актив. Якщо актив не продається публічно, то його ціна може бути визначена за аналогією, тобто за ринковою ціною аналогічних цінних паперів.

Балансова вартість активу — це його вартість у момент придбання мінус вартість нагромадженої амортизації. Балансова вартість активу не пов’язана з його ринковою ціною.