Кількісні методи в управлінні інвестиціями (2000)

3.8. МОДИФІКОВАНА ВНУТРІШНЯСТАВКА ПРИБУТКОВОСТІ (МВСП)

Модифікована внутрішня ставка прибутковості (modified internal rate of return — MIRR) — це дисконтна ставка, при якій теперішня вартість витрат проекту дорівнює його кінцевій вартості, де остання добувається як сума майбутніх вартостей грошових надходжень, дисконтованих під вартість капіталу фірми.

Визначається МВСП (позначимо її як MIRR) за такою формулою:МВСП має значні переваги над звичайною ВСП. По-перше, МВСП припускає ставку реінвестування на рівні вартості капіталу, що дає точнішу оцінку справжньої прибутковості проекту, ніж реінвестування грошових надходжень за ВСП. По-друге МВСП розв’язує також проблему мультиплікації ВСП.

● Приклад 10. Модифікована внутрішня ставка прибутковості

Проект К коштує $52125, і його очікувані грошові надходження дорівнюють $12000 щорічно протягом 5 років. Вартість капіталу становить 12%. Розрахуйте МВСП проекту.

Розв’язання. Використовуємо для розрахунку МВСП формулу (3.8):МВСП проекту дорівнює 7.9%.

Основні терміни: незалежні інвестиційні проекти; залежні інвестиційні проекти; альтернативні інвестиційні проекти; доповнюючі інвестиційні проекти; замінюючі інвестиційні проекти; статистично залежні інвестиційні проекти; період окупності інвестиційного проекту; дисконтований період окупності інвестиційних проектів; період окупності з урахуванням вартості фондів забезпечення проектів; середня ставка прибутковості (ССП) інвестицій; чиста теперішня вартість (ЧТВ) інвестиційного проекту; графік ЧТВ інвестиційного проекту; індекс прибутковості (ІП) інвестиційного проекту; внутрішня ставка прибутковості (ВСП) інвестиційного проекту; модифікована ВСП (МВСП) інвестиційного проекту; кінцева вартість інвестиційного проекту.