Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

8.6. Аудит обслуговуючих підприємств агропромислового комплексу

Важливою ланкою в складі допоміжних виробництв є машинно-тракторний парк (МТП).

Аудит машинно-тракторного парку передбачає:

визначення правильності формування та відображення в обліку витрат на утримання машинно-тракторного парку;

перевірку повноти визначення та відображення в обліку виконаних машинно-тракторним парком робіт;

правильність розподілу в кінці року загальних витрат між транспортними та сільськогосподарськими роботами.

Аудит витрат машинно-тракторного парку розпочинається з аналізу рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності». У сільськогосподарських підприємствах тракторами виконують як сільськогосподарські, так і транспортні роботи, до того ж значну частину інших робіт виконують одними й тими самими тракторами. Всі витрати на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку потрібно обліковувати на одному аналітичному рахунку «Машинно-тракторний парк». Аудитор перевіряє правильність віднесення на собівартість робіт витрат на утримання й експлуатацію тракторів, тракторних причепів, гаражів, навісів, майданчиків для зберігання техніки, машинних дворів, причіпних і навісних сільськогосподарських машин та знарядь. У планових та облікових документах з планування та обліку вони відображуються в розрізі встановлених статей.

У рослинництві на витрати машинно-тракторного парку не відносять оплату праці з нарахуваннями трактористів-машиністів, причіплювачів та вартість витраченого пального й мастильних матеріалів. Їх відносять на відповідні роботи й культури. На аналітичному рахунку 23 «Виробництво» протягом року відображують оплату праці та вартість пального лише на транспортних роботах тракторів, а також амортизацію, вартість ремонту і техдоглядів, страхові платежі, інші витрати в цілому по машинно-тракторному парку незалежно від видів робіт.

Обліковою і калькуляційною одиницею усіх виконаних машинно-тракторним парком робіт є умовний (еталонний) гектар. Усі сільськогосподарські й транспортні роботи, виконані машинно-тракторним парком, мають бути виражені в умовних (еталонних) гектарах. Визначення їх собівартості ускладнюється тим, що систематичний облік не забезпечує необхідної інформації щодо цього об’єкта ні за витратами, ні за обсягом виконаних робіт. Витрати машинно-тракторного парку в цілому обчислюються певною мірою розрахунково. Для цього до витрат, що обліковуються на аналітичному рахунку «Машинно-тракторний парк», потрібно додати суму витрат на оплату праці з нарахуваннями та вартість пального на виконаних сільськогосподарських роботах. Ці дані відображуються у накопичувальних відомостях обліку використання машинно-тракторного парку, з яких виводять загальний обсяг виконаних робіт в еталонних гектарах. Поділивши розрахункову суму витрат на обсяг виконаних робіт, визначають собівартість одного еталонного гектара. Цей показник використовують для контролю та аналізу.

Аудитор повинен перевірити правильність розрахунків собівартості транспортних робіт, враховуючи таке. Протягом року на аналітичному рахунку «Машинно-тракторний парк» обліковуються витрати на оплату праці виконаних транспортних робіт та вартість витраченого пального й мастильних матеріалів. Інші витрати обліковуються в цілому по машинно-тракторному парку. У зв’язку з цим у кінці року при визначенні собівартості транспортних робіт потрібно загальні витрати (на утримання основних засобів, страхові платежі тощо) розподілити між транспортними та сільськогосподарськими роботами пропорційно до умовних еталонних гектарів (ет. га). Аудитор повинен встановити та підтвердити правильність визначення загального обсягу витрат, їх розподіл та калькуляцію собівартості виконаних робіт.

Після цього аудитор перевіряє правильність визначення суми фактичних витрат на транспортні роботи та проведення розподілу їх загальної частини між видами робіт. Виконані за рік у господарстві машинно-тракторним парком роботи, що належать до сільськогосподарських та транспортних, розподіляються за кожним їх видом шляхом визначення їх суми на одиницю робіт — умовний еталонний гектар (1 у. ет. га), а потім на весь обсяг за видами.

Встановивши правильність визначення загальної суми витрат, що розподіляються, перевіряють калькуляцію собівартості транспортних робіт тракторів, послідовність і правильність калькуляції умовного еталонного гектара транспортних робіт тракторів. Форму калькулювання наведено в табл. 8.12.Після відображення сум коригування планової собівартості виконаних транспортних робіт до фактичної на аналітичному рахунку залишаються тільки витрати, віднесені на сільськогосподарські культури, які у розрізі окремих статей розподіляються на культури пропорційно до встановленої бази за окремими видами машин. В результаті всі витрати машинно-тракторного парку розподіляються за їх призначенням, і аналітичний рахунок «Машинно-тракторний парк» має бути закритий. Аудитор зобов’язаний встановити дотримання визначеного порядку розподілу загальних витрат за видами виконаних робіт.