Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

10.1. Мета і завдання аудиту

Мета аудиту — підтвердити дотримання підприємством податкового законодавства, своєчасність розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами.

Завдання аудиту розрахунків з податків і платежів до бюджету — встановити:

перелік платежів і податків, які за законодавством має сплачувати підприємство;

правильність обчислення бази оподаткування за кожним податком;

правильність застосування ставок податків і платежів;

достовірність розрахунків сум податків і платежів;

перелік пільг щодо сплати податків та законність їх використання;

повноту і своєчасність сплати податків та платежів до бюджету;

правильність бухгалтерських записів щодо податкових зобов’язань та податкових кредитів;

своєчасність подання звітності до податкових органів за видами податків і платежів;

правильність ведення податкового та бухгалтерського обліку.

Розрахунки з бюджетом за податками і обов’язковими платежами перевіряються вибірковим або суцільним методом на базі таких джерел інформації (табл. 10.1).

На початку перевірки аудитор має з’ясувати:

перелік платежів, за якими підприємство веде розрахунки з бюджетом;

стан внутрішнього контролю за кожним видом розрахунків з бюджетом по податках, зборах та платежах;

правильність визначення бази оподаткування з використанням прийомів прослідковування, звірки документів та регістрів бухгалтерського обліку.