Економічна політика (2004)

ТЕМА 3. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Показником того, наскільки суспільство оволоділо мистецтвом використання економічних законів, є різноманітність методів та інструментів за допомогою яких реалізується економічна політика.

Власне і ефективність економічної політики у значній мірі залежить від інструментарією, які вона використовує.