Економічна політика (2004)

ТЕМА 11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Існування світового господарства на ринкових засадах і побудова ринкової економіки в Україні ставлять перед нею проблему інтеграції до світової економіки, участі у міжнародному поділі праці. Це дасть можливість отримати додаткові ресурси, стимули для підвищення ефективності національної економіки, конкурентоспроможності на світовому ринку. Захист національних інтересів в умовах посилення НТР і глобалізації, загострення конкуренції на світовому ринку вимагає від уряду держави проведення зовнішньої економічної політики, адекватної сучасним умовам функціонування світового ринку та реального рівня розвитку національної економіки.