Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

РОЗДІЛ 3. УМОВИ ПОСТАВОК І ДОКУМЕНТИВ МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

дати характеристику зовнішньоторговельного контракту;

скласти загальне уявлення про умови поставок товару;

засвоїти правила ІНКОТЕРМС;

ознайомитися з видами документів, які використовуються в міжнародних розрахунках.