Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

РОЗДІЛ 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

Ознайомитися з недокументарними формами розрахунків у міжнародній сфері;

засвоїти особливості використання основних форм розрахунків у міжнародній торгівлі;

пояснити, як здійснюються авансові платежі та платежі на відкритий рахунок;

зрозуміти механізм розрахунків за допомогою банківського переказу;

пояснити, як використовуються векселі і чеки в міжнародних розрахунках.