Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

РОЗДІЛ 5. ДОКУМЕНТАРНІ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

ознайомитися з документарними формами розрахунків;

дати характеристику документарного акредитива і документарного інкасо;

пояснити, як оформлюються акредитиви та інкасо;

з’ясувати, за яких обставин використовується той чи інший вид акредитива та інкасо;

ознайомитися з уніфікованими правилами для акредитива та інкасо.