Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

РОЗДІЛ 6. КРЕДИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

ознайомитися з основними методами кредитування міжнародної торгівлі;

зрозуміти взаємозв’язок між умовами платежу та необхідністю кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

дати характеристику основних методів кредитування експортерів та імпортерів;

засвоїти різні форми кредитування зовнішньої торгівлі на основі векселя;

пояснити функції акредитива як методу кредитування;

зрозуміти переваги форфетування для експортерів;

виділити переваги лізингових операцій.