Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

РОЗДІЛ 7. БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

дати характеристику банківської гарантії;

знати порядок видачі банківської гарантії;

пояснити механізм використання банківської гарантії;

ознайомитися з основними видами банківської гарантії.