Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

РОЗДІЛ 9. МІЖБАНКІВСЬКІ ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

пояснити, що являє собою міжбанківський ринок депозитів в іноземній валюті та які види угод укладаються на цьому ринку;

зрозуміти умови укладення депозитних угод;

пояснити особливості формування процентних ставок на депозити в іноземній валюті;

розрахувати процентну суму за депозитом в іноземній валюті;

дати характеристику сторонам котирування та пояснити, які чинники впливають на спред bid-offer;

пояснити, що таке депозитна позиція та з якими ризиками пов’язане відкриття депозитної позиції;

з’ясувати основи функціонування ринку євровалют;

зрозуміти зв’язок між процентними ставками та валютними курсами.