Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

9.2. Валютування депозитних угод

З’ясовуючи питання про депозити, слід розрізняти такі поняття:

Дата укладення угоди — це дата, коли банки домовляються про здійснення депозитної операції.

Дата валютування (value date) — дата зарахування суми депозиту на кореспондентський рахунок банку. Для поточних операцій дата валютування відрізняється від дати укладення угоди на два робочі дні. (Такі умови у світовій практиці мають назву «спот» (spot). На умовах спот банки здійснюють депозитні операції тривалістю більш одного дня, поточні конверсійні операції та клієнтські платежі. Наприклад, якщо 5-го лютого банк А уклав угоду про розміщення 1 млн дол. США в банку Б терміном на один місяць на умовах спот, то датою валютування буде 7-ме лютого, тобто протягом двох робочих днів банк А має переказати кошти на рахунок у банку Б. Але депозитні операції можуть здійснюватися також із датою валютування раніше спот. Існують стандартні умови виконання угод, що включають стандартні дати валютування та закінчення. Вони наведені в табл. 9.1.Дата закінчення депозиту (maturity) — це дата повернення коштів. У разі розміщення депозиту на термін, що кратний тижню, дата закінчення депозиту припадатиме на той самий день тижня, що й дата валютування. Наприклад, якщо датою валютування тижневого депозиту є середа 7-го лютого, то датою закінчення депозиту (тобто датою повернення коштів) буде середа 14-го лютого. Для термінів, що кратні місяцю, дата закінчення припадатиме на те ж саме число, що й дата валютування. Наприклад, при розміщенні місячного депозиту, датою валютування якого є 7-ме лютого, дата повернення буде 7-го березня. Якщо дата закінчення припадає на вихідний або святковий день, то вона переноситься на наступний робочий день. Так, наприклад, якщо дата повернення депозиту припадає на суботу або неділю, то кошти будуть повертатися в понеділок. Якщо ж дата валютування припадає на останній день місяця, то й дата закінчення припадає на останній день місяця незважаючи на кількість днів у місяці. Наприклад, депозит терміном на один місяць з датою валютування 31-го березня має бути повернений 30-го квітня).

У світовій практиці також використовуються стандартні позначення строку депозитних операцій (див. табл. 9.1). Наприклад, місячний депозит в американських доларах позначається USD 1m.

За термінами дії розрізняють депозити трьох видів:

депозити до запитання — кошти розміщуються на невизначений термін, але повернення можливе в будь-який час за умов попереднього повідомлення;

короткострокові одноденні депозити. До них належать депозити типу «овернайт», «том-некст», «спот-некст»;

депозити на фіксований термін. Ці депозити розміщуються на визначений термін і, як правило, на стандартні строки (один тиждень, один, три, шість та 12 місяців).