Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

9.7. Зв’язок між процентними ставками та валютними курсами

Ринки депозитних та конверсійних операцій тісно пов’язані між собою. За умов відсутності обмежень на рух капіталів та здійснення конверсійних операцій зміни процентних ставок за тією чи іншою валютою призводять до коливань валютних курсів. Якщо процентні ставки за депозитами в одній валюті зростають (звичайно ж ідеться про країни зі стабільною економікою), то учасники фінансового ринку намагатимуться конвертувати активи в цю валюту з метою збільшення прибутку за рахунок вкладення коштів під вищу процентну ставку. У свою чергу, це викличе збільшення попиту на дану валюту і, відповідно, до зростання валютного курсу спот. Наприклад, у великій Британії піднялися ставки за депозитами, і депозити в британських фунтах стерлінгів стали більш дохідними порівняно з депозитами в доларах США чи євро. Для збільшення доходів банки — учасники ринку можуть конвертувати вільні ресурси в британські фунти з метою їх подальшого розміщення. Таким чином попит на британські фунти на ринку конверсійних операцій зростатиме, а відповідно зростатиме курс британського фунта до інших валют. Цей чинник широко використовують центральні банки країн, що не мають обмеження щодо руху капіталів, з метою підвищення валютного курсу національних грошових одиниць та коригування платіжних балансів. Що ж стосується форвардних валютних курсів, то вони безпосередньо залежать від різниці процентних ставок. Детальніше проблеми коливань валютних курсів розглянуті в інших розділах.