Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

11.1.4. Контракти на ламану дату

Проте в міжнародній торгівлі часто трапляється так, що дата платежу віддалена від дати укладення угоди на строк, що не збігається зі стандартними термінами укладання форвардних угод, наприклад на 45 або 98 днів. Такі угоди мають назву угод на ламану дату (broken date). Термін виконання такої угоди лежить між двома стандартними термінами (так званими «коротким» та «довгим» періодами). Саме на базі форвардних пунктів двох найближчих стандартних дат і розраховується премія/дисконт на ламану дату. У таких випадках курсова різниця двох найближчих дат ділиться на кількість днів між ними, а результат помножується на кількість днів між ламаною датою та довгим періодом. Одержане число віднімається від форвардних пунктів довгого періоду. Якщо викласти цей розрахунок у вигляді формули, то вона матиме такий вигляд:Приклад. 12-го червня клієнт звернувся до банку з проханням покрити форвардним контрактом платіж, що має відбутися 26-го липня, для здійснення якого клієнту необхідно купити американські долари за євро. Необхідно розрахувати курс, за яким буде укладено контракт, за умови, що банк котирує такі ставки продажу долара США:Дата виконання даного форвардного контракту є нестандартною, найближчими стандартними датами є: 14-те липня, на цю дату котирується одномісячний форвардний курс (контрактний період 30 днів), та 14-те серпня — двомісячний форвард (контрактний період 61 день). Період між датою спот та датою виконання контракту на ламану дату становить 42 дні.

Розрахуємо премію:

32 –  (32 – 15)/(61 – 30) • (61 – 42)  22.

Форвардний курс буде:

0,9535 + 0,0022 = 0,9557.