Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

РОЗДІЛ 14. ОПЦІОНИ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

краще зрозуміти роль та місце ринку опціонів;

оцінювати вартість опціонів та прибутки/збитки за відкритими позиціями;

застосовувати основні опціонні стратегії в поєднанні з валютним дилінгом;

застосовувати опціонні стратегії для хеджування валютних ризиків зовнішньоекономічної діяльності та процентних ризиків валютних позичок.