Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

РОЗДІЛ 15. СПЕКУЛЯТИВНІ ОПЕРАЦІЇ НА ВАЛЮТНИХ РИНКАХ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

аналізувати економічну ситуацію країн-контрагентів;

аналізувати економічні показники, які публікуються різними міжнародними інформаційними агентствами, та визначити, як зміни цих показників впливають на поведінку валютних курсів;

зрозуміти механізми впливу інструментів монетарної політики центральних банків на валютні курси та сучасні тенденції в розвитку валютних ринків;

зрозуміти механізм формування ціни на фінансових ринках та фактори їх зміни;

прогнозувати напрямки руху курсу валюти за допомогою графіків та технічних індикаторів;

аналізувати ризикованість ситуацій, які складаються на ринку, та приймати рішення щодо торгівлі на валютному ринку.