Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

15.3.10. MACD-гістограма

МАCD-гістограма (рис. 15.20) точніше та повніше відбиває баланс сил між покупцями та продавцями, ніж попередні індикатори. Вона показує, хто сильніший на ринку — «бики» чи «ведмеді». Це один з найкращих індикаторів.MACD-гістограма вимірює відстань між швидкою лінією MACD та сигнальною лінією. Вона дає гравцеві два типи сигналів: підтверджує тренд, коли дає нові максимуми та мінімуми одночасно з цінами; вказує на дивергенцію.

MACD-гістограма вимірює відстань і між лініями MACD. Вона показує цю різницю у вигляді гістограми — вертикальних стовпців.

Якщо швидка лінія перебуває вище від повільної, значення MACD-гістограми позитивне і відкладається над горизонтальною віссю. Якщо швидка лінія йде нижче повільної, то значення MACD-гістограми негативне і відкладається нижче горизонтальної осі. Коли дві лінії перехрещуються, MACD-гістограма дає 0. Якщо різниця між двома лініями збільшується, MACD-гістограма стає ширшою, коли дві лінії наближаються одна до одної, MACD-гістограма стає вузькою.

Нахил MACD-гістограми визначається співвідношенням між двома сусідніми стовпчиками. Якщо наступний стовпчик вищий, гістограма рухається угору, якщо нижчий — униз.

Коли нахил MACD-гістограми збігається з рухом цін, тренд у безпеці. Коли нахил MACD-гістограми протилежний напрямку руху цін, стан тренду під питанням. Краще грати в напрямку нахилу MACD-гістограми.

Кращий сигнал до продажу подається тоді, коли MACD-гістограма вище нуля, але нахилена вниз. Кращий сигнал на купівлю подається тоді, коли MACD-гістограма нижче нуля, але нахилена догори.

Купуйте, коли MAСD-гістограма перестає падати та рухається догори. Розмістіть stop нижче останнього локального мінімуму.

Продавайте, коли MACD-гістограма перестає рости і рухається донизу. Stop треба розмістити вище останнього локального максимуму.

Продавайте, коли MACD-гістограма рухається донизу від свого другого більш низького максимуму, тоді як ціни досягли більшого максимуму. Stop вище останнього максимуму.

Купуйте, коли MACD-гістограма рухається догори зі свого другого, менш глибокого мінімуму, тоді як ціни падають до нового мінімуму. Stop нижче останнього мінімуму.