Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)

5.3.1. Функції фінансового менеджменту та їх зв’язок з виробничими витратами

Існують такі функції фінансового менеджменту.

1. Облік і контроль, що передбачає ведення бухгалтерського обліку і складання звітів, регулювання всіх видів платежів, бухгалтерський і оперативний контроль.

2. Ведення фінансових операцій, пов’язаних з інвестуванням: контроль за рухом грошових потоків, обґрунтування потрібного кредиту й перспективних напрямків інвестування.

3. Передбачення і довгострокове планування шляхом розробки планових бюджетів, що ґрунтуються на можливих доходах і виробничих витратах, оцінка ефективності планових інвестиційних проектів, прогнозування цін на матеріально-технічні засоби.

4. Інші функції, до яких входять планування й здійснення різноманітних фінансових проектів (формування пенсійного, страхового і медичного фондів, програм підвищення кваліфікації тощо).

Процес фінансового менеджменту можна розглядати як послідовність трьох кроків  планування, здійснення плану та контроль за ходом виконання плану. Перш ніж приймати рішення, менеджер повинен мати всю необхідну для цього інформацію, яку забезпечує бухгалтерський облік.

Фінансовий менеджмент безпосередньо пов’язаний з виробничими витратами підприємства, адже основні фінансові показники розраховуються на основі інформації про плановий та фактичний рівні виробничих витрат. Капіталовкладення також є джерелом формування виробничих витрат, на основі яких робляться висновки про доцільність певних інвестиційних проектів.