Правові основи державного управління економікою України (2003)

Передмова.

Формування Україною власної економічної політики пов’язується з визначенням головних її напрямів на основі принципів демократії, свободи підприємництва і відкритості для інтеграції у світове співробітництво.

Ефективна національна економіка є гарантією незалежності держави. Розвиток законодавства з питань економіки за останні десять років пов’язаний зі змінами в правових формах (основах) її регулювання, переходом до ринкових механізмів.

Органами державної влади в Україні постійно здійснюється заходи щодо поглиблення правової та адміністративної реформ, створенням гарантій проведення ринкових перетворень, стабільного переходу до ринкової економіки.

Саме перехід до ринкового механізму регулювання економічних відносин передбачає постійне поглиблення правового впливу на економічні процеси в державі.

Отже, головною метою курсу “Правові основи державного управління економікою України” є допомога майбутнім фахівцям юристам оволодіти основними правовими засадами та інститутами державного управління економікою.

Курс лекцій “Правові основи державного управління економікою України” покликаний допомагати студентам зорієнтуватися і опанувати систему нормативно-правових актів щодо регулювання економіки України, вивчає систему органів державної влади. що здійснюють функції у цій важливій сфері, а також допоможе студентам у їх практичній діяльності.← prev content next →