Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.1. Правовий статус Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України.

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України, згідно до Указу Президента України від 21 серпня 2001 р. № 724/2001 “Про перейменування Міністерства економіки України” є правонаступником прав і обов’язків Міністерства економіки. Зазначене міністерство було утворене 15 грудня 1999 р. на базі Міністерства економіки України, Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, Державного інвестиційно-клірингово комітету, Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції, Державної служби експортного контролю та Агентства з питань спеціальних (вільних) економічних зон, що ліквідовані.

Згідно з Положенням, затвердженим Указом Президента України від 23 жовтня 2000 р. № 1159/2000 “Про Міністерство економіки України”. Міністерство економіки України (Мінекономіки України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінекономіки України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України.

Мінекономіки України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Мінекономіки України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

У межах своїх повноважень Мінекономіки України організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією.