Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.4. Правовий статус Міністерства промислової політики України.

Правовий статус Міністерства промислової політики України, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. № 849/2001 “Про Положення про Міністерство промислової політики України”.

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінпромполітики України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики України.

Мінпромполітики України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Мінпромполітики України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

У межах своїх повноважень Мінпромполітики України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.