Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.7.2. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України будує свою діяльність на принципах:

законності;

гласності;

захисту прав суб'єктів господарювання на засадах їх рівності перед законом та пріоритету прав споживачів,

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та десяти державних уповноважених.

З числа державних уповноважених призначається перший заступник та три заступники Голови Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення.

Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення становлять систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова Комітету.

Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення є юридичними особами, мають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку, печатки із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.