Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.4. Правовий статус Державного комітету України по земельних ресурсах.

Єдину систему держаних органів земельних ресурсів, яка була створена відповідно до Указу Президента України від 6 січня 1996 р. “Про створення Єдиної системи державних органів земельних ресурсів”, очолює Державний комітет України по земельних ресурсах. Правовий статус, якого регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 14 серпня 2000 р. № 970/2000 “Про Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах”.

Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

Держкомзем України вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та моніторингу земель, ведення державного, земельного кадастру і забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

Держкомзем України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, спеціальним директивним наказом Міністра екології та природних ресурсів України, а також цим Положенням.

Держкомзем України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держкомзем України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.