Правові основи державного управління економікою України (2003)

7.1. Правові засади управління фінансово-бюджетного, кредитного та податковою діяльністю.

Основними законодавчими актами, що встановлюють правові засади управління у зазначеній сфері є:

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 березня 1991 р. (зі змінами)

Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 р. (зі змінами)

Закон України “Про державний внутрішній борг України” від 16 вересня 1992 р. (зі змінами)

Декрет Кабінету Міністрів України “Про режим валютних рахунків громадян в уповноважених банках від 12 грудня 1992 р.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 26 грудня 1992 р. (зі змінами)

Декрет Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” від 26 грудня 1992 р. (зі змінами)

Декрет Кабінету Міністрів України “Про обкладання митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами України” від 11 січня 1993 р. (зі змінами)

Декрет Кабінету Міністрів України “Про Єдиний митний тариф України” від 11 січня 1993 р. (зі змінами)

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21 січня 1993 р. (зі змінами)

Декрет Кабінету Міністрів України “Про стягнення не внесених у строк податків і неоподаткованих платежів” від 21 січня 1993 р. (зі змінами)

Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу” від 26 січня 1993р.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. (зі змінами)

Декрет Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 р. (зі змінами)

Декрет Кабінету Міністрів України “Про податок на промисел” від 17 березня 1993 р. (зі змінами)

Декрет Кабінету Міністрів України “Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів” від 17 березня 1993 р.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про податки і збори” від 20травня 1993р. (зі змінами)

Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 24 грудня 1993 р. (зі змінами)

Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994 р.

Закон України “Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів” від 22 грудня 1994 р.

Закон України “Про акцизний збір на алкогольні напої на тютюнові вироби” від 15 вересня 1995 р. (зі змінами)

Закон України “Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби” від 6 лютого 1996 р. (зі змінами)

Закон України “Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб’єктів експериментальної економічної зони “Сиваш” від 23 лютого 1996р.

Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. (зі змінами)

Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої” від 7 травня 1996 р. (зі змінами)

Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них” від 24 травня 1996 р. (зі змінами)

Закон України “Про застосування електронних контрольно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 6 червня 1996 р.

Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари” від 11 1996 р. (зі змінами)

Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 р.

Закон України “Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом” від 17 січня 1997 р. (зі змінами)

Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” від 18 лютого 1997 р.

Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р. (зі змінами)

Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 р. (зі змінами)

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. (зі змінами)

Закон України “Про формування Фонду для здійснення заходів ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення” від 20 червня 1997 р.

Закон України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” від 16 грудня 1997 (зі змінами)

Закон України “Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування” від 14 жовтня 1998 р.

Закон України “Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995р.

Закон України “Про Рахункову палату” від 11 липня 1996 р. (зі змінами)

Закон України “Про забезпечення виплати заробітної плати працівникам установ та організацій, що фінансуються з бюджету, та соціальних виплат населенню” від 13 грудня 1996 р.

Закон України “Про державний матеріальний резерв” від 24 січня 1997 р.

Закон України “Про Національну депозиторну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 р.

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001р.

Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р.

Закон України “Про кредитні системи” від 20 грудня 2001 р.

А також Закони України “Про Державний бюджет України” на наступні роки, які приймаються в кінці кожного року та ін.