Правові основи державного управління економікою України (2003)

7.4. Правовий статус Міністерства фінансів України.

Правовий статус Міністерства фінансів України, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/99 (із змінами) “Про Положення про Міністерство фінансів України”.

Міністерство фінансів України (Мінфін України) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.

Мінфін України забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України, здійснює координацію діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої влади.

Мінфін України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Мінфін України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

У межах своїх повноважень Мінфін України організовує" виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.