Правові основи державного управління економікою України (2003)

7.5. Державне казначейство України.

З метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті України Указом Президента України від 27 квітня 1995 р. № 335/95 (із змінами) утворено Державне казначейство України при Міністерстві фінансів України. Цим Указом встановлена система Державного казначейства України, яку становлять Головне управління Державного казначейства України та його територіальні органи – Управління Державного казначейства України в Автономій Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділенням у районах, містах і районах у містах.

Державне казначейство України, його органи є юридичними особами, мають розрахункові та інші рахунки в установах банків печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Згідно до зазначеного Указу, основними завданнями Державного казначейства України є:

організація виконання Державного бюджету України і здійснення контролю за цим; управління наявними коштами Державного бюджету України, у тому числі в іноземній валюті, коштами державних позабюджетних фондів і позабюджетними коштами установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України

фінансування видатків Державного бюджету України;

ведення обліку касового виконання Державного бюджету України, складання звітності про стан виконання Державного бюджету України;

здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;

розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів і позабюджетних коштів установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

розробка нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів.