Правові основи державного управління економікою України (2003)

7.7. Правовий статус Державної податкової адміністрації України.

Згідно з Положенням, затвердженим Указом Президента України від 13 липня 2000 р. № 886/2002 (із змінами від 26.06.2002 р. № 586/2002).

Державна податкова адміністрація України (далі - ДПА України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

ДПА України забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює міжгалузеву координацію у цій сфері.

ДПА України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну податкову службу в Україні "-("509-ї2^Гга іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень ДПА України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

ДПА України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.