Правові основи державного управління економікою України (2003)

9.2. Органи державної статистики та їх компетенція.

Органи державної статистики становлять:

а) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, який утворюється відповідно до статті 106 Конституції України (таким органом є Державний комітет статистики України, правовий статус якого регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 6 листопада 1997 р. № 1249/97 (із змінами від 14.06.2000 р. № 794/2000) “Про Положення про Державний комітет статистики України”);

б) територіальні органи державної статистики, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах і підпорядковані йому;

в) функціональні органи державної статистики – підприємства, установи та організації, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики і знаходяться у сфері його управління.

Зазначені органи складають єдину систему органів державної статистики України.