Конкурентоспроможність підприємства

9.3. Розробка конкурентної карти ринку за результатами використання конкурентних переваг торговельної марки

Конкурентна карта ринку являє собою результат використання конкурентного потенціалу марок, чиї конкурентні переваги вивчаються в розрізі рівня знання, споживання, рекламної активності на ринку.

Карта ринку є найпростішим способом аналізу позиціювання марок-конкурентів з урахуванням повноти й ефективності використання кожної з конкурентних переваг. Вона є основою для моделювання стратегії управління конкурентним потенціалом марок за критерієм довгострокової присутності й стійкої споживчої переваги.

Перший крок у визначенні пріоритетних конкурентів звичайно здійснюється, виходячи з певних концепцій. Так, залежно від своєї ролі в конкурентній боротьбі всі організації можуть бути розділені на чотири групи: ринковий лідер, претендент на лідерство, послідовники й організація, що знайшла ринкову нішу.

Відсутність витрат на просування марки свідчать про консервативний підхід до управління її конкурентним потенціалом, тобто марка не прагне підтримувати стійку перевагу з боку споживачів і врешті-решт під тиском агресивних новачків у майбутньому швидше за все буде витиснута з ринку, й підприємство зіштовхнеться з проблемою скорочення збуту. З урахуванням вищевикладеного, конкурентна карта ринку матиме вигляд, як показано та рис.Використання даної моделі допоможе виділити стратегічні конкурентні групи марок, пов'язавши між собою такі параметри аналізу:

рівень знання марки;

рівень споживання марки;

ринкову частку марки на ринку;

рекламна активність у використанні медіа-стратегії просування бренда.

Індекс ефективності просування відображає взаємозв'язок між параметрами знання марки й споживання. Іншими словами, дає підставу встановити градацію ознак конкурентного потенціалу марки, тобто однозначно виявити марки, які мають високий конкурентний потенціал (значення показників нижче від одиниці) й недостатній (значення показника вище від одиниці).