Конкурентоспроможність підприємства

15.1. Конкурентна стратегія та її відповідність діловому навколишньому середовищу

Розробити конкурентну стратегію фірми щодо сформованої ситуації досить складно, тому що при цьому необхідно врахувати безліч зовнішніх і внутрішніх факторів. Фактори, що впливають на конкурентну стратегію фірми, можна розділити на дві групи:

які характеризують стан галузі й умови конкуренції в ній;

конкурентні можливості, що характеризують фірму, її ринкову позицію й можливості.

При формуванні конкурентної стратегії насамперед необхідно враховувати, у якій стадії життєвого циклу перебуває галузь (зародження, швидке зростання, зрілість, спад), структуру галузі (роздроблена проти концентрованої), сутність і міць п'яти конкурентних сил, масштаби діяльності конкурентів (зокрема, чи здійснюється конкурентна боротьба на рівні світового ринку). Оцінка стану самої фірми щонайбільше залежить від того,

чи є компанія лідером у галузі, напористим претендентом на лідерство, постійно перебуває на других ролях або бореться за виживання;

від сильних, слабких сторін фірми, її можливостей і небезпек, що загрожують їй.

Але навіть зазначені фактори можуть представити безліч різних комбінацій. Однак можна продемонструвати, що містить у собі приведення стратегії у відповідність із навколишнім середовищем, розглянувши, чотири класичні варіанти ситуації в галузі:

конкуренція в нових галузях, які швидко розвиваються;

конкуренція в галузях, що перебувають у стадії зрілості;

конкуренція в галузях, що перебувають у стані стагнації або спаду;

конкуренція в роздроблених галузях. І три класичних варіанти стану фірм:

фірми — лідери на ринку;

фірми перебувають на других ролях;

слабкі або постраждалі від кризи компанії.