Проектний менеджмент (2001)

Передмова

Практичною базою запропонованих конспектів лекцій і семінарів є участь автора у численних міжнародних проектах. Він багато років працював як керівник, розробляв і виконував проекти, набував практичного досвіду працюючи в Німеччині й у країнах Східної Європи, Середньої Азії, а також протягом останніх роки в Україні. Багато проектів він запроваджував у галузях навчання і підвищення кваліфікації, управління процесом бізнесу. Тому деякі аспекти проектного менеджменту автор показує на основі особистого досвіду.

Проектний менеджмент у багатьох навчальних посібниках з менеджменту відіграє другорядну роль, а іноді навіть і не згадується. У нашій роботі за допомогою прикладів звернуто увагу на історичні та сучасні проекти, які вивчені частково, але які не завжди розглядають як "проект". Звернути увагу на особливості проектної діяльності, на відмінності її від "звичайної" трудової діяльності. У теоретичній частині усобліву звернуто увагу на питання організації (теорія організації), прийняття рішень (теорія ухвалення рішення) і групової роботи (теорія роботи в групі).

Структура конспекту лекцій і семінарів зорієнтована на методику здійснення великої кількості сучасних проектів, здебільшого малих і середніх. Головну увагу автор приділяє організаційно-комерційним аспектів проектного менеджменту. Конспект написано для специфічних потреб навчання в магістратурі. Тому виклад теорії обмежено викладом різних точок зору у питанні підходу до специфіки проектної діяльності.

Від специфіки проекту залежить метод і техніка планування послідовних і паралельних дій щодо здійснення проекту та організаційної структури розробки проектної групи. Велике значення для проекту має термін, відведений на досягнення результату і фінансові можливості замовника проекту. Недооцінка ризику може стати причиною припинення проектної діяльності.

Грунтовна підготовка проекту полегшує реалізацію проектних завдань. Координація індивідуального знання і досвіду спеціалістів у проектній групі є одним з головних завдань проектного менеджменту під час реалізації проекту. Грунтовно планова підготовка і застосування ефективних методів проектної діяльності зводять завжди існуючий ризик до мінімуму.

Враховуючи те, що в Україні йде поглиблення ринкового механізму функціонування і регулювання суспільного розвитку, автор поставив собі за мету навчити майбутніх спеціалістів-економістів користуватись моделями, методами і технічними засобами розробки і здійснення проектів, що відповідають ринковим умовам економіки. Майбутні спеціалісти повинні засвоїти принципи і форми сучасних методів проектного менеджменту. При цьому не можна забувати, що навіть знання теорії і методів, а також застосування знання моделей або технічних засобів ще не гарантує успішної діяльності. Реальне життя значно різноманітніше будь-якої теорії. З одного боку, теорії і моделі спрощують різноманітність дійсності, а з іншого - дають змогу, роблять доступною для розгляду, аналізу її. Навіть планування проекту не може гарантувати успіх, бо неможливо врахувати при плануванні всю необхідну інформацію при нинішніх можливостях комунікації. На сучасному етапі можливість комунікації і надходження інформації через ІНТЕРНЕТ, якої кілька років тому ніхто навіть не міг уявити. З економічної точки зору неможливо включити в калькуляцію проектної вартості точну ціну постачання інформації і ціну використання систем комунікації. Також неможливо оцінити наслідки одержання інформації (наприклад припинення проекту, оскільки з'ясовано, що вже знайдені і запатентовані рішення, або виникає необхідність перенаправлення проекту, бо нові інформації дають змогу ефективнішими методами вирішувати проблеми).

Запропоновані конспекти мають на меті надати загальну допомогу з організації і реалізації проектних завдань. Але не можна при цьому забувати, що кожний проект потребує індивідуальної унікальної розробки, для цього запропоновані моделі, методи і зразки можна використовувати як інструкцію для планування й інструмент для перевірки для ефективності методів щодо здійснення проекту.

Автор висловлює глибоку вдячність своїм колегам за консультування і студентам за виявлений інтерес на лекціях і семінарах.← prev content next →