Проектний менеджмент (2001)

1.1. Проекти історичні та сучасні

Розвиток цивілізації неможливо уявити без успішної реалізації певних проектів. Від багатьох історичних проектів залишилися лише імена їх авторів і творців та згадки у підручниках з історії. Про більшість історичних проектів нині забули (чудесні архітектурні творіння Антики-дива світу). Інші проекти стали культурною цінністю світового співтовариства і внесені в спеціальний список ЮНЕСКО. А деякі результати проектів XIX ст. ми використовуємо ще й сьогодні. Наприклад, щоб дізнатися, хто побудував перший локомотив в Англії, потрібно подивитися в енциклопедію. У XIX ст. будівництво кожної приватної залізниці вимагало унікального проекту. Усі проекти приватних залізниць відрізнялися один від одного. У 1846 р. в Англії існувало 200 різноманітних залізничних товариств. Основні форми проектної організації були обгрунтовані в той час у США в зв'язку з будівництвом трансконтинентальних залізниць. 1 За останніх 100 років проекти і проектний менеджмент стали складовою частиною суспільного прогресу. Проекти мали різноманітний вплив на життя людей. Одні страждали (від наслідків військових походів), інші - були задоволені (досягнутими результатами та винагородами за успішну реалізацію проекту), а хтось не помітив їх зовсім (проекти часто впливали тільки на певне коло людей).

Деякі історичні проекти:

Будівельні проекти:

- Ноїв ковчег;

- Піраміди у Єгипті та Мексиці;

- Велика Китайська стіна;

- Історичні замки дворянства. Військові проекти:

- Війни старого Риму;

- Походи хрестоносців.

Технічні проекти:

- Прокладання залізниці в Америці;

- Спорудження Ейфелевої вежі в Парижі;

- Будівництво мостів через великі ріки.

1. W. Rippe. Betriebswirtschaftslehre. Organisation und Personalwesen. Düsseldorf, 1971. - S. 6.

Нині, залежно від мети, фінансування, обсягу, національного і міжнародного значення, проекти можна поділити на чотири групи, як показано у таблиці 1.

Таблиця 1

Групування проектів

Група проектівПриклади
ОсобистіНавчання і підвищення кваліфікації Народження дитини Спорудження власного будинку
ДержавніПереведення столиці з Бонна у Берлін (у Німеччині) Консультативна і фінансова допомога молодим підприємцям (у Німеччині)
ПідприємницькіВеликі МаліСтворення нового продукту Об'єднання двох фірм Введення нової технології

Участь у ярмарках Збори персоналу Презентація продукту
МіжнародніПрограма Tacis і Phare Європейського Союзу для країн Східної Європи, у т. ч. TEMPUS - для співробітництва між вищими навчальними закладами країн ЄС і держав Східної Європи


Сучасні методи проектного менеджменту були розроблені у 70-ті рр.. Сучасні методи мережевого планування проектів дістали розвиток через військові проекти департаментів оборони США. Нині колишні військові методи проектного менеджменту широко застосовують у цивільних галузях економіки і в громадських організаціях усіх країн світу.

Багато міжнародних проектів щодо підтримки держав Східної Європи в зв'язку з переходом на ринкові механізми суспільного розвитку почалися в 1991 р. За перші чотири роки дії програми ТасІБ Європейської Спілки з 1991 до 1994 рр.. було організовано більше, ніж 2000 проектів на 1 млн. 870 тис.. ЕКЮ.