Проектний менеджмент (2001)

1. 7. Структурування періоду для здійснення проекту

Залежно від того, як підходити до проектного менеджменту, тобто в широкому або у вузькому розумінні слова, може бути створена структура періоду для здійснення проекту. У широкому змісті слова проект починається із визначенням того, що потрібно вирішувати проблему через проект. Ідея про те, що потрібно організувати проект, може стати початком проектних дій. З погляду управлінських заходів Джон Р. Адамс і Стефан Е. Барндт (США) пропонують структуру на 4 фази у період здійснення проекту з визначеними діями з боку проектного менеджменту12

Розробка концепції проекту:

- Обгрунтування необхідності проекту;

- Визначення бажаних результатів;

- Оцінка тих ресурсів, які хоче використати замовник проекту (клієнт);

- Визначення організаторів проекту;

- Визначення основної кількості і структури проектного персоналу.

Планування:

- Визначення організаційних підходів до здійснення проекту;

- Визначення мети, яку треба досягти;

- Розробка плану практичного здійснення проекту;

- Визначення щодо ресурсів;

- Створення проектної групи.

Здійснення проекту, реалізація проектної діяльности:

- Ескіз, конструкція, виробництво, підготовка будівельного

майданчика, тестування, доставка.

Завершення проекту:

- Підтримка введення проектних продуктів;

- Передача персоналу і матеріальних ресурсів в інші організації;

- Складання повноважень і відповідальності;

- Завершення проекту;

- Винагорода персоналу.

12 David I. Cleland, William R. King. Project management handbook / New York, second edition, 1988, p. 210.

У вищеназваних чотирьох фазах здійснення проекту з розробки нового продукту вони пропонують реалізувати такі завдання. 13 Фаза розробки концепції проекту:

- Обгрунтування необхідності;

- Перевірка того, чи можна взагалі реалізувати проект;

- Розгляд альтернатив;

- Розробка ескізу;

- Розробка бюджету і плану витрат;

- Визначення проектної групи. Фаза планування:

- Розробити план здійснення заходів;

- Посібник із розробки аналізів;

- Визначення структурної системи проекту;

- Виробництво і тестування зразків;

- Аналіз результатів;

- Дати дозвіл на виробництво. Фаза здійснення проекту:

- Доставка сировини;

- Будівництво і тестування виробничих машин;

- Розвиток супровідних умов;

- Виробництво продуктів;

- Підтвердження реалізації завдання;

- У разі необхідності провести зміни. Фаза завершення проекту:

- Перекваліфікація працюючого персоналу;

- Передача матеріалів;

- Передача відповідальності;

- Звільнення ресурсів;

- Повернення членів проектної групи на колишні робочі місця.

За визначенням Х. Керцнер (США) період здійснення проекту можна розділити на такі 5 фаз: 14

13 David I. Cleland, William R. King. Project management handbook / New York, second edition, 1988, p. 211.

14 Harold Kerzner. Project management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New York, fifth edition, 1995, p. 89.

- Фаза розробки концепції проекту;

- Фаза планування;

- Фаза уточнення і розробки ескізу проекту;

- Фаза реалізації проекту;

- Фаза конвертування до кінця проекту.

Залежно від специфіки проекту можна визначити фази реалізації проекту. Проекти відрізняються один від одного. Єдиного зразка для всіх проектів не буває.