Проектний менеджмент (2001)

3.1. Аналіз ризику про досяжність результату проекту

Аналіз ризику - це оцінка загрози для успішного здійснення проекту.

Кожний проект містить певний ризик. Джерела ризику виникають з боку проектного персоналу (помилкові рішення з боку проектного менеджменту, помилки у виконанні завдань) або майбутніх "постраждалих" (страх перед наслідками проекту) або посторонніх (контролери з безпеки праці й інформаційних даних або з захисту навколишнього середовища). Загрозою для успішного здійснення проекту можуть бути й інші причини, такі як межа технічних можливостей, недоступність необхідних ресурсів або просто технічні помилки у методі планування. Тому необхідно у кожному запланованому етапі проекту визначити, який ризик може виникнути, і які заходи могли б його зменшити.

Проблеми аналізу ризику полягають у тому, що не всі можливі види ризику можна заздалегідь передбачити, а значення ризику може змінитися на різних етапах розвитку проекту. Страхування від виявлення будь-якого ризику викликало б високі витрати в замовника проекту і могло б бути причиною відмови від проекту.

Пропонують два методи аналізу ризику:

- Формальний аналіз ризику;

- Рейтинговий аналіз ризику.

Метод формального аналізу ризику 15 показує передбачення ризику через заповнення таблиці-формуляра за визначеними критеріями. Цей метод пропонують, коли можна чітко визначити дії, які є ризикованими (таблиця 9).Метод рейтингового аналізу ризику 16 виходить із того, що значення ризику на запланованих етапах чітко визначити неможливо. Практика показує, що загрози чинників ризику відрізняються один від одного за своїм значенням. Після визначення загальних чинників ризику для проекту пропонують визначити послідовність ризиків за їх важливістю або значенням у реалізації проекту. Послідовність ризиків визначають за методами визначення їхнього рейтингу. Для визначення рейтингу можна використовувати три показники:

- Значення (вплив) ризику, який виявляється;

- Ймовірність того, що ризик виявиться;

- Ефективність протідіючіх заходів.

Рейтинговий метод визначення ризику на прикладі дослідження нового сорту мила ( "рідкого мила") показує таблиця 10. За п'ятибальною системою "1" має найкраще значення, а "5" - найгірше значення із зазначених у нашому прикладі 5 чинників ризику. Отримані оцінки від "1" до "5" перемножуються і за результатами суми балів можна визначити місце ризику по мірі важливості для здійснення проекту.У нашому прикладі найбільший можливий ризик у тому, що длястворення нового сорту мила компоненти не сполучаються. На другомумісці ризик того, що виробництво нового мила шкідливе длянавколішнього середовища.

16 Pitter A. Steinbuch. Projektorganisation und Projektmanagement. Ludwigshafen (Rhein), 1998, S. 62-64.