Міжнародний менеджмент (2002)

Вступ

Що відбуваються в Україні економічні перетворення, пов'язані з переходом економіки на ринкові механізми функціонування і регулювання, породжують нові вимоги до професійної підготовки не тільки управлінських кадрів, але і практично всіх фахівців, які повинні вчитися жити і працювати в умовах становлення демократії, ринкових відносин.

У навчальні плани багатьох вищих навчальних закладів включено цілий ряд нових дисциплін, які формують керівника (спеціаліста), здатного ефективно працювати в новій соціально-економічному середовищі.

Передовий закордонний досвід показує, що важливе місце в підготовці фахівців приділяється освоєнню нових методів ведення господарства, збагнення науки і мистецтва менеджменту. На вирішення цього завдання спрямовано вивчення таких навчальних дисциплін, як "Менеджмент", "Міжнародний менеджмент" та ін Разом з тим слід зазначити, що за курсом "Міжнародний менеджмент" практично відсутні необхідні підручники та навчальні посібники.

Пропоноване навчальний посібник знайомить читача з основами міжнародного менеджменту, міжнародними системами якості, особливостями менеджменту США, Японії, ряду країн Західної Європи. Воно покликане певною мірою ліквідувати утворився пробіл у методичному забезпеченні навчального процесу.

Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми курсу "Міжнародний менеджмент", затвердженої Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Воно розраховане на всі категорії учнів і враховує особливості заочної та дистанційної форм навчання за рахунок розширеного списку спеціальної літератури, що дозволяє поглибити знання в теорії і практиці менеджменту за кордоном.← prev content next →