Управління бізнесом (2004)

Глава 3 Підприємство в ринковій економіці

Пояснити причини появи підприємств, охарактеризувати основні групи людських потреб.

Показати відмінності між поняттями "фірма", "підприємство" та "справа", а також між різними правовими формами підприємств та їх об'єднань. Розкрити економічну структуру країн ринкової орієнтації й основні сфери діяльності підприємств.

Дати загальну характеристику ринку праці та тенденцій у його розвитку.

Ключові слова: споживач, потреба, фірма, підприємство, справа, господарське товариство, власність, об'єднання підприємств, сфери діяльності, ринок праці, сільське господарство, виробнича сфера, торгівля, комунальні послуги.