Основи управління якістю (2002)

2.3. Петля якості

(принцип життєвого циклу)

Модель життєвого циклу продукції, або так звана петля якості, побудована на базі аналізу основних стадій формування і зміни показників якості. Основу моделі складає ланцюжок послідовних видів діяльності, якість яких відображається на показниках якості продукції. Якість продукції планується і формується у виробничій сфері і піддається змінам в споживчій сфері (рис. 8). Характеристики продукції можуть бути змінені за допомогою впливу на складові петлі якості.

Петля якості - концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість на різних стадіях: від визначення потреб до оцінки їх задоволення [18].

Петля якості наочно показує послідовне відображення якості процесів на якості кінцевого результату. Узагальнене якість результату являє собою сукупність проектного, виробничого та експлуатаційного якості (табл. 2).

Проектне якість відображає процеси планування якості продукції. Планування якості починається в процесі маркетингових досліджень. Якість маркетингових досліджень - це перший чинник, що визначає якість майбутнього товару. Планування якості триває в процесі проектування продукції і розробки процесів.

Виробниче якість відображає процеси формування якості продукції. Формування якості починається з закупівлі матеріалів і закінчується моментом здачі продукції споживачеві. Формування якості продукції не рівнозначно формування запланованих характеристик продукції, яке завершується одночасно із завершенням технологічного ланцюжка виробництва. Якість продукції визначається задоволеністю споживача, тому залежить не тільки від характеристик виробленої продукції, але і від якості упаковки, своєчасності доставки, якості збуту. Види діяльності, що формують якість продукції - це закупівлі, виробництво продукції (надання послуг), перевірка готової продукції, упакування і складування, збут і продаж, монтаж та здача в експлуатацію.

Експлуатаційне якість відображає процеси зміни якості продукції. На якість продукції, що знаходиться в експлуатації, впливає якість процесів експлуатації, сервісного обслуговування та проведених ремонтів (рис. 9). Досвід експлуатації необхідний для подальшого вдосконалення продукції.

Останнім етапом життєвого циклу продукції є утилізація або вторинна переробка. Якість таких процесів регламентовано екологічними, санітарними та іншими нормами.

Цим завершується процес, модель якого прийнято називати петлею якості.

Складові петлі якості: маркетинг і вивчення ринку, проектування і розробка продукції, проектування і розробка процесів, закупівля матеріалів, виробництво та надання послуг, перевірка, запаковка і складування, збут і продаж, монтаж та здача в експлуатацію, експлуатація, технічна допомога і обслуговування, утилізація або вторинна переробка після закінчення терміну експлуатації. Всі ці види діяльності в різних формах притаманні як компаніям, про

ізводящім продукцію, так і компаніям, що надають послуги.

Як зазначалося раніше, всі види діяльності, що складають модель петлі якості, які безпосередньо впливають на якість кінцевого результату. Стандартом ISO 9000-1 виділені наступні ключові аспекти в забезпеченні якості:

Якість, обумовлене призначенням продукції. Така якість є результатом маркетингових досліджень, обумовлено призначенням продукції і доведенням її до рівня відповідного потребам і можливостям ринку.

Якість, обумовлене проектуванням продукції. Це якість обумовлено закладеними в конструкцію продукції характеристиками, які впливають на її очікувані експлуатаційні властивості в різних умовах використання та експлуатації.

Якість, забезпечене відповідністю конструкції. Така якість формується в процесах виробництва і обумовлено контролем за дотриманням відповідності конструкції закладеним у неї характеристиками.

Якість, обумовлене технічним обслуговуванням. Це якість обумовлено налагодженим обслуговуванням продукції і відповідністю умов експлуатації встановленим вимогам.