Основи управління якістю (2002)

3.3. Забезпечення якості

Тим формулюванням політики у сфері якості та її реалізацією в рамках системи якості є комплекс заходів, що називається "забезпечення якості" в рамках системи забезпечення якості (див. рис. 10). Забезпечення якості включає в себе всі систематизовані і плановані види діяльності, необхідні для виконання встановлених вимог. До таких видів діяльності відносяться планування якості, регулювання якості та контроль якості (рис. 12).

Забезпечення якості - усі заплановані та систематично здійснювані в рамках системи якості види діяльності (які можуть бути підтверджені, якщо це потрібно), необхідні для створення достатньої впевненості в тому, що об'єкт буде виконувати вимоги до якості [18].

Для підтвердження діяльності щодо забезпечення якості необхідно вести відповідну документацію по всіх проведених робіт. Результатом діяльності щодо забезпечення якості є гарантія того, що продукція чи послуга буде задовольняти вимогам якості. Всі заходи щодо забезпечення якості базуються на вимогах до якості. Вимоги до якості повинні повністю відображати потреби споживача.

Існують зовнішні і внутрішні цілі забезпечення якості:

внутрішні мети забезпечення якості формуються на рівні підрозділів і створюють впевненість керівництва організації в здатності реалізувати політику у сфері якості;

зовнішні мети забезпечення якості формуються на рівні конкретних контрактів і створюють гарантії споживачам в тому, що замовлена продукція чи послуга буде представлена в обумовлений термін з обумовленою якістю.

Процедури забезпечення якості можуть бути виробничі та управлінські.

Виробничі процедури забезпечення якості охоплюють діяльність над матеріальними об'єктами, які безпосередньо впливають на якість створюваної продукції. Значна частина виробничих процедур реалізується в підрозділах допоміжного виробництва і спрямовується на підтримку основних технологічних процесів на відповідному рівні:

перевірка і підтримання в робочому стані технологічного обладнання та контрольно-вимірювальних приладів;

контроль якості покупних виробів, сировини і матеріалів;

• перевірка зберігання та обслуговування продукції. Управлінські процедури забезпечення якості охоплюють

діяльність, пов'язану з підготовкою, прийняттям та організацією виконання управлінських рішень по забезпеченню (поліпшення) якості. До управлінських процедур відносяться:

реєстрація даних про якість;

обробка, накопичення, упорядкування та зберігання;

аналіз і моделювання ситуацій;

вироблення коригувальних та попереджувальних дій.

Управлінські процедури, як правило, об'єднуються в цикли управління: планування - організація - облік - контроль - аналіз - регулювання. Ці цикли здійснюються над усіма елементами системи якості, у тому числі над виробничими процедурами забезпечення якості.

Складові елементи категорії "забезпечення якості" (планування, регулювання і контроль) взаємопов'язані і утворюють безперервний процес формулювання та реалізації вимог до якості в рамках системи якості.

Планування якості - діяльність, яка встановлює цілі та вимоги до якості, застосування елементів системи якості [18].

Складові планування якості:

планування якості продукції: ідентифікація, класифікація та оцінка характеристик якості, а також встановлення вимог до якості;

планування управлінської і виконавської діяльності: підготовка до застосування системи якості, у тому числі організаційна діяльність і складання календарного графіка;

підготовка програми якості та вироблення положень щодо поліпшення якості.

Заплановані показники якості можуть перевищувати норми, регламентовані законодавством, або норми, прийняті стандартами конкуруючих організацій. У такому разі підвищені плановані показники якості оформлюються у вигляді стандарту підприємства, що істотно впливає на його конкурентні позиції.

Контроль якості - зіставлення відповідності запропонованих вимог вимірювання характеристик продукції або послуги [18].

Регулювання якості - усунення невідповідностей характеристик продукції або послуги запропонованим вимогам [18].