Упраління підприємством (процесний аспект) (1998)

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Бачило І. Системно-функціональний аналіз і процес управління. - Ленинград: ЛДБТП, 1986.

2. Бобришев Д. Н. Основні категорії теорії управління. - М.: АІХ СРСР, 1988.

3. Бритченко Г. І. Управління соціалістичним виробництвом: принципи та системний підхід. - К.; Донецьк: Вища шк., 1984.

4. Виноградова 3. Логіка побудови теорії управління виробництвом / / Економічні науки. - 1983. - № 7.

5. Виноградський М. Д., Петров Н. Я. Управління торгівлею: довідника. посібник. - К.: Вища шк., 1982.

6. Вяткін В. Н. Графічний інструментарій організаційного проектування. - М.: Економіка, 1978.

7. Глуха В. В. Управління виробництвом. - Ленинград: Прогресс, 1990.

8. Горский Ю. М. Системно-інформаційний аналіз процесів управління. - Новосибирск: Наука, 1988.

9. Дейнеко О. А. Сучасний організатор виробництва. - М.: Економіка, 1984.

10. Зайцев Б. Ф. Зміст управлінської діяльності (процеси управління). - М.: АНХ СРСР, 1989.

11. Казанський Ю. А., Немчин А. М., Нікешін С. Н. Будівництво в США і Росії: Економіка, організація і управління. - СПб.: Два-Три, 1995.

12. Китов А. И. Психологія господарського управління. - М.: Профиздат,

1984.

13. Колпаков В. М. Методи управління. - К.: МАУП, 1997.

14. Кочергін Е. А. Контроль як функція управління. - М.: Знание, 1988.

15. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системний і ситуаційний аналіз управлінських функцій. - М.: Прогресс, 1981.

16. Курочкін А. С. Методи прийняття управлінських рішень. - М.: ЦМІПКС, 1983.

17. Курочкін А. С. Організація виробництва. - К.: МАУП, 1997.

18. Курочкін А. С. Організація управління підприємством. - К.: МАУП,

1996.

19. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. - М.: Дело,

1995.

20. Методичний посібник з організації праці інженерно-технічних працівників і службовців будівельних організацій. - М.: ВІІПІтруда в будівництві, 1983.

21. Молнар Б. 3. Організація програмно-цільового управління. - М.: Наука, 1984.

22. Молнар Б. 3., Евенко Л. И., Рапопорт В. С. Системний підхід до організації управління. - М.: Економіка, 1983.

23. Морріс Л. Цільове управління організацією. - М.: Сов. радіо, 1980.

24. Організація праці інженерно-технічних працівників і службовців: Метод. розробка. - М.: ЦІНІС, 1984.

25. Організація управління промисловим виробництвом / Под ред. О. В. Козлової, С. Е. Каменіцера. - М.: Висш. шк., 1980.

26. Пригожин А. І. Організація: системи і люди. - М.: Политиздат, 1983.

27. Теорія управління соціалістичним виробництвом / Под ред. О. В. Козлової. - М.: Економіка, 1983.

28. Федотов В. Н. Організація управління машинобудівним підприємством. - М.: Наука, 1984.

29. Холстед М. Почала науки про програми. - М.: Фінанси і статистика,

1984.

30. Хофер А., Герхард Г. Графічні методи в управлінні. - М.: Економіка, 1981.

31. Чернявський А. Д. Організація управління. - К.: МАУП, 1998.

32. Яковлєв Г. С. Апарат управління: принципи організації та управління. - М.: Юрид. лит., 1980.


← prev content next →